توضیحات کامل :

 تحقیق و مقاله ای در مورد دو افت سر خرطومی برنجو  زنجیره برنج

 

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:4

سر فصل ها:

مرفولوژی

زیست شناسی و خسارت

مناطق انتشار

زیست شناسی و نحوه خسارت