توضیحات کامل :

طبقه‌بندی واریتة برنج از طرف سازمان خواربار و كشاورزی (F.A.O)

 

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:5

چکیده:

واریته‌های برنج از نظر طول دانه به چهار گروه زیر تقسیم بندی شده‌اند.

1- گروه برنج‌های خیلی طویل، دانه آنها دارای بیش از 7 میلی متر طول هستند.

2- گروه برنج‌های طویل كه بین 6 تا 7 میلی متر طول دارند.

3- گروه برنج‌های متوسط كه طول آنها بین 5 تا 99/5 میلی متر می‌باشند.

4- گروه برنج‌های كوتاه كه بطول كمتر از 5 میلی متر می‌باشند.