توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل معلم


فهرست مطالب

 

وظایف معلم. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل معلمی.. 7

بازارکار و آینده شغلی معلم. 7

حقوق و درآمد معلم. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 10