توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل منجم / ستاره شناس


فهرست مطالب

 

وظایف منجم. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

بازارکار و آینده شغلی منجم. 7

میزان درآمد منجم. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 9