توضیحات کامل :

قابلیت كشش در تیرهای مقاوم سازی شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه های (CFRP )مقدمه:

استفاده از مواد كامپوزیتی برای بدست‌ آوردن استحكام در ساختار بتن آرمه
(مخصوصاً پلیمرهای غنی شده از فیبرهای كربنی) به جای روشها و سبك های قدیمی همچون اتصال صفحه های فولادی بیشتر تریج داده می شود كه این خود ناشی از دلایلی است. دارا بودن خواص و مزایای مكانیكی ( رابطه بهتر بین مقاومت و وزن، و سختی و وزن) مقاومت بهتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی و سادگی و سرعت بالای جایگزینی آن بعد از دهة 80 تحقیقات زیادی پیرامون ویژگی ها و كاربرد این مواد جدید انجام شد تا جایی كه نهایتاً توانستند با استفاده از فیبرهای كربن در ساختار بتن های مسلح نقش آن در بهبود و افزایش استحكام پی ببرند. نمونه های مقاومت یافته با این سیستم كاهش كشش را نشان می دهد از سویی باید بدانیم كه افزایش در كمیت و مقدار تقویت كننده ها بدون افزایش در ظرفیت بار در منطقه متراكم منجر به ایجاد عمق ( خیز) در محل محورهای خنثی شد و به دنبال آن باعث ایجاد مقاومت كمتری در محل گسستگی بار می شود ازطرف دیگرفیبرهای كربنی كه نقش ارتجاعی-پلاستیكی رادر هنگامشكست ایفا میكنند فاقد هرگونه خاصیت پلاستیكی میباشند. به یاد داشته باشیم كه متلاشی شدن تیرهای مقاومت یافته ناشی از شكست خمشی و انعطاف نمی باشد بلكه ناشی ازكمبود استفاده از مواد كامپوزیتی و تقویت كننده های FRP دربتون می باشد.

فعالیت ها وتحقیقات آزمایشگاهی

هدف از این تحقیق بررسی رفتارهای تیرهای مقاومت یافته دربتون های مسلح میباشد كه در آنهاتركیبی ازپلیمرهای غنی شده از فیبرهای كربنی به كار رفته است .8نوع تیر تكیه گاه و2 نوع از تقویت كننده های انعطاف پذیر نوع a وb با یك بازده مقاومتی 500MPA برای این قعالیت طرح ریزی شده اند یك بتن استاندارد مخلوط به كار رفته با حداكثر تراكم 12mm شامل سیمان 375كیلوگرم بر متر مربع و یك W/C ازنوع 4/0 تراكم مقاومتی بتن در روز آزمایش در جدول شماره 2 آمده است.

تیرهای مقاومت یافته با یك رشته كربن كه قابلیت ارتجاعی-پلاستیكی را نشان می دهد بعد از اتصال نوار هر به تیر های كشسان انتهای آنها به  وسیله تیرهای كربنی گیر داده می شود.خاصیت مكانیكی در جدول 1 آمده است.