توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مشاور


فهرست مطالب

 

وظایف مشاور. 5

مهارت و توانمندی های مورد نیاز مشاور. 6

تحصیلات لازم برای ورود به شغل مشاوره. 7

آینده شغلی،بازار کار و فرصت های اسنخدامی مشاوره. 7

درآمد مشاور. 8

شخصیت های مناسب شغل مشاوره. 9