توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل سردفتر


فهرست مطالب

 

وظایف سردفتری.. 5

وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق : 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری.. 6

میزان درآمد سردفتران.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 10