توضیحات کامل :

مجموعه ارائه های درس روش های تولید

 

این مجموعه شامل ارائه های درس روش های تولید با موضوعات:

نورد
کامپوزیت
عملیات حرارتی
sol-gel
کشش سیم
جوشکاری زیر آب

جوشکاری انفجاری
جوشکاری فرا صوتی

جوشکاری ترمیت

پلیمر

آهنگری

هیدروفرمینگ

اکستروژن

مجموعه دارای 13 مجموعه پاورپوینت با موضوعات بالا می باشد.