توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مدیر هتل


فهرست مطالب

 

وظایف مدیر هتل.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 5

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 6

بازارکار و آینده شغلی مدیر هتل.. 7

میزان درآمد مدیر هتل.. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 8