توضیحات کامل :

گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی تولید روستایی

 

آشنایی با مکان کارآموزی

 

1) نوع فعالیت:

یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضو شرکت های تعاونی روستایی در هر یک از دهات حوزه عمل آن شرکت ها در جهت امکان حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک کشور از طریق تاسیس شبکه های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی و احداث راه های ارتباطی بین دهات و آشنا ساختن اعضا شرکت های تعاونی مزبور با اصول و شیوه های جدید کاشت و داشت و برداشت و استفاده صحیح از وسائل و ماشین آلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی با رعایت نظام تعاون و احیای اراضی بایر و مسلوب المنفعه و موات واقع در منطقه عمل شرکت های مزبور یا مجاور آن و همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیلات بیشتر برای توسعه و بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیل فرآورده های دامی و زارعی و گسترش فعالیت های مفید غیر کشاورزی در حوزه عمل این شرکت ها و بالانتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و در آمد سرانه سکنه روستاها و تامین رشد مداوم اقتصادی کشور، به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده می شود با رعایت اصل مالکیت فردی کشاورزان و تامین حقوق ناشی از آن به تدریج و متناسب با امکنات و مقدورات دولت و همچنین استقبال کشاورزان از برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی و تعاونی نمودن تولد در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی حائز شرایط، برنامه مذکور را به مورد اجرا بگذارد.

2) محل فعالیت:

مشهد- میدان راهنمایی- سازمان جهاد کشاورزی شمار2- شرکت تعاونی تولید روستایی

3) سال تاسیس:

 1349

4) تعداد پرسنل:

 165 نفر شامل 130 نفر به عنوان مدیر عامل شرکتهای تعاونی تولید روستایی  35 نفر کادر اداری

5) میزان تولید:

1837279 تن

6) انواع محصولات (خدمات):

 گندم- جو- چغندر قند- پنبه- آفتاب گردان- یونجه- سیب زمینی- ذرت- لوبیا- نخود- هندوانه- پیاز- خربزه- گوجه فرنگی- عدس- سایر حبوبات- سبزیجات- زیره

7) مساحت:

3500 متر مربع

 

8) چارت سازمان