توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل کارشناس امنیت اطلاعات (Information Security Expert)


فهرست مطالب

 

وظایف متخصص امنیت اطلاعات.. 7

مهارت و دانش مورد نیازمتخصص امنیت اطلاعات.. 7

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 8

آینده شغلی و بازار کار متخصص امنیت اطلاعات.. 8

حقوق و درآمد متخصص امنیت اطلاعات.. 10

شخصیت های مناسب این شغل.. 12