توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل تحلیل گر و طراح نرم افزار (توسعه دهنده نرم افزار)


فهرست مطالب

 

وظایف توسعه دهنده نرم افزار. 6

دانش و مهارت مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

فرصت های شغلی و بازار کار تحلیل گر و طراح نرم افزار. 7

حقوق و درآمد طراح و تحلیل گر نرم افزار. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 10