توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل کارشناس پایگاه داده


فهرست مطالب

 

مسئولیت ها و وظایف کارشناس پایگاه داده. 6

دانش و مهارت مورد نیاز. 8

نحوه ورود به شغل و تحصیلات مورد نیاز. 9

فرصت شغلی و بازار کار متخصص پایگاه داده. 9

درآمد متخصص پایگاه داده / DBA. 11

شخصیت های مناسب برای تبدیل شدن به یک کارشناس حرفه ای بانک اطلاعاتی یا DBA. 13