توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مدیر وب سایت / وبمستر


فهرست مطالب

 

مهمترین وظایف مدیر سایت (وبمستر). 5

دانش و مهارت مورد نیاز. 7

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مدیریت وب سایت.. 7

فرصت های شغلی و بازار کار مدیر وب سایت.. 8

درآمد و حقوق مدیر وب سایت.. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 9