توضیحات کامل :

تحقیق تئوری حسابداریفصل اول:

1- روش اولین صادره از آخرین وارده و تولید ناخالص ملی :    

این سوال پیش در آمدی است بر بحث پیامدهای اقتصادی كه در فصل های بعدی آمده است . حسابداری اثباتی ( تئوری اثباتی ) چنین استدلال می كنند كه تمام مقرارت حسابداری دارای عواقب اقتصادی می باشند و این عواقب را باید در زمانی كه راجع به یك استاندارد یا یكی از مقررات ، تصمیم گیری می كنیم ، مد نظر داشت . 

فصل بعدی ، بررسی هیئت استانداردهای حسابداری مالی را نشان می دهد كه مسئولیت آنها بیان حقیقت است ، مهم نیست كه چه نتایج اقتصادی را در بر دارد. این بیشتر در چارچوب مفهومی و با دقت توضیح داده شده است. هر چند Pilate و منتقدان  FASBپرسیده اند كه «حقیقت» چیست؟

نظر من این است هر چند برخی مواقع مشكل است كه حقیقت حسابداری تعریف شود و مشكل است كه در زمانهای مختلف سنجیده شود ، اما آن شناخته ترین موضوع می باشد . برای مثال ، ما همگی ارزیابی كردیم كه حسابداری بهای تمام شده ی تاریخی، حقیقت را دربارة بهای جاری دارایی ها نمی گوید.  حتی اگر چه ممكن است جوابهای دقیقی ازآنچه كه حقیقت واقعی اقتصادی را تشكیل می دهد، نداشته باشیم. حتی اگروجود داشته باشد، من معتقدم كه ما همگی تصدیق می كنیم كه فهمیدن این موضوع ، توانایی ما را در تشخیص سرمایه گذاریهای خوب و بد بهبود می بخشد .

 به طور واضح ،آن سهامداران حاضر قادر می سازد خبرهای بد را از به عنوان كسرسهام اعلام نماید . دردنیای امروز كه افراد تنها به نتایج اقتصادی بی واسطه توجه می كند ،این همان حقیقت افشاء تعریف می شود ، به بعضی از افرادازآن آسیب می بینند در حالی كه بعضی دیگر از آن منفعت می برند . اما اگر  بررسی طولانی تری را اتخاذ نماید ، سهام داران حاضر ، به عنوان سهام دار شناسایی می شوند و جنبه های این گفتگو را تغییر می دهند بنابراین من بر این اعتقادم كه این مشكلی را ایجاد نخواهدكرد یك توافق ملی را پایه ریزی می كند و اینكه ما باید حقیقت را بگوییم و نتایج را ادامه دهیم .

2- شركت Allegheny Beverage

به طور كلی ، این مورد بر منافع عمومی قابل دسترس متكی می باشد اما در ابتدا توسط پرفسور جان شانك توسعه یافت . جزئیات بیشتر دربارة موفقیت شركت Allegheny Beverage قابل دسترس می باشد كه ممكن است از Clearing House  قسمتی سهامداران بوستون ، MA 02163 خریداری شود . 

این مورد شامل جزئیات شكایت تكمیل شده توسط SEC بر ضد شركت و مؤسسه تجاری حسابرسان می باشد . آن هم چنین شامل فتوكپی مقاله ای است كه در روزنامه Wall street در 21 ماه دسامبر سال 1973 ارائه شد‌ ، می باشد كه در آن Allegheny اذعان كرد كه عملكرد ارزش فروش سال قبل از فروش آن كاملاً مستهلك كرده است . یك نكتة نوشته شده توسط یكی از دستیاران دانشجوی من ارائه شد كه نتیجة واقعی موفقعیت ALLgheny به شرح زیر نشان
می دهد :

تصمیم ABC ، سرمایه ای كردن هزینه بهره برداری مشخص و بررسی هزینه های بازار می باشد. تمام قراردادهای مشروط فروش را برای فروش ماشین آلات نشان میدهد در حالی كه درآمدسال 1971 بررسی نشده است . به راستی این تنها یكی از چندین كارهای نادرست مدیریت  می باشد كه در آن زمان تحت امنیت SEC قرار گرفته است

 SEC  یك درخواست در مقابل ABC در ماه می سال 1973 تهیه نمود كه در آنabc  مسئولیت نقض كردن قوانین اوراق بهادار مثل تقلب و متزلزل كردن بخشها را بر عهده گرفت هزینه های كه به طور غیر قانونی ایجاد شد باعث شدكه ارزش سهام افزایش یافت و سودهای در سال 1971 از طریق استفاده از كارهای چون حساب سازی ایجاد شود آن هم چنین اظهار كرد كه رئیس شركت به طور غیر قانونی 540000 دلار از صندوق های شركت به عنوان سوء استفاده شخصی برداشت نموده است و هزینه بعدی این بود كه 10 میلیون اوراق قرضه به طور نامشروع توسط  Valu Vend در معرض فروش قرار گرفت و اظهار داشت كه اوراق قرضه از طریق یك معامله ساختگی و با استفاده از مشاركت های ساختگی فروخته شدند.  تقاضا ABC به خاطر جلو گیری از تخلفات بیشتر اقدام به دستیابی به یك دستورالعمل كه ABC را مجبور می سازد گزارشات خود را بر اساس آن تهیه نمایند او اظهار داشت كه این گزارشات گمراه كننده است و آنرا باید تصحیح نماید . در ژانویه سال 1975 دادگاه دولت مركزی  فقط به این بسنده كرد و بر اساس آن رأی صادر نمود كه در آن ABC ، در رابطه با اوراق قرضه منع شده است . 

 علاوه بر این ، این دادگاه هم چنین دستور داد كه رئیس باید 70000 دلار به ABC بپردازد  تا سوء استفاده شخصی از صندوقهای شركت را جبران نماید و25000 دلار جداگانه تهیه شود تا به اشخاصی كه سهام آورده اند پرداخت شود و به خاطر رها شدن از فشار شركت سهام را بازخرید نمایند. ABC   حسابرسی را انجام داده و متوجه شد كه 540000 دلار كه توسط رئیس كلاهبرداری شده است باید در حقیقت باز پرداخت نماید ، ABC یك كمیته رسیدگی مستقلی پایه ریزی كرد تا روشهای حسابداری اش را تعدیل نماید.تاگزارشات مالی كه توسط  SECتأیید شده بود تهیه نمایند. ABC  بدون در نظر گرفتن هزینه های كلاهبرداری دستورات دادگاه تأیید نمود در گزارش سالانه اش در سال 1975 ، ABC اظهار كرد كه نماینده مستقل ویژه مبلغ 54000 دلار از رئیس شركت دریافت نماید ولی هیچ مبلغی بابت خسارت دریافت نشده است. ABC یك كمیته رسیدگی مستقل پایه ریزی كرد و شركتهای Benjamin Botwinnick به عنوان حسابرسان جدید جایگزین شدند . از این رو  صورت های مالی سال 1971 تعدیل نشدند . در ماه اكتبر سال 1973 یك سهامدار و یك كار مند در مقابل حق ABC از تمام ساكنان میشیگان دلیل آنها خرید سهام عمومی كه ABC بین آوریل سال 1971 و می 1973  خریداری نمود . اظهارات آنهاهمانند درخواست ABC بودو خساراتهای از بابت خرید سهام ABC باقیمت های بالا وهمچنین مبالغی از بابت كلاهبرداری مطالبه نمودند.