توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل طراح صنعتی


فهرست مطالب

 

وظایف  طراح صنعتی.. 5

مهارت و توانمندی های مورد نیاز طراح صنعتی.. 6

تحصیلات لازم برای ورود به شغل طراح صنعتی.. 8

آِینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی طراح صنعتی.. 8

درآمد و حقوق طراح صنعتی.. 9

شخصیت های مناسب شغل طراح صنعتی.. 10