توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل طراحی مد و لباس


فهرست مطالب

 

وظایف طراح مد و لباس... 6

دانش و مهارت مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

بازارکار و آِینده شغلی طراحی مد و لباس... 7

میزان درآمد طراح مد و لباس... 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 10