توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل منشی صحنه


فهرست مطالب

 

وظایف منشی صحنه. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل منشی صحنه. 6

بازار کار و آینده شغلی منشی صحنه. 7

میزان درآمد منشی صحنه. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8