توضیحات کامل :

تحقیق و مقاله ای در مورد انجیر

 

برخی از سر فصل ها:

كلیات گیاه شناسی

تركیبات شیمیایی:

خواص داروئی

خواص طبی میوه انجیر

خواص شیره درخت انجیر

خواص برگ انجیر

طرز استفاده:

مضرات

چکیده:

درخت انجیر از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده زیادی می شده است . در تورات از این درخت نام برده شده و اشعیای نبی یكی از انبیای بنی اسرائیل خرقیا پادشاه آن زمان را در حدود 700 سال قبل از میلاد با انجیر مداوا كرده است .

درخت انجیر بومی آسیای غربی و كشورهای مدیترانه است و از آنجا به عربستان ، سوریه و اسرائیل برده شده است .

درخت انجیر در نزد یونانیان مقدس و محترم بوده بطوریكه صدرات ان ممنوع اعلام شده بود .