توضیحات کامل :

رابطه انبوه سازی و رشد جمعیتتاریخچه انبوه سازی :

1-  جهان ، 2- ایران  3 – یزد

1)    جهان :

روش انبوه سازی و كوچك سازی ریشه در تاریخ و شرایط خاص دارند شاید بتوان سابقه این امر را در دوران مصر باستان بازیافت . در آن دوران برای هزاران نفر كارگری كه ساختن اهرام ثلاثه را بر عهده داشته اند مجموعه مسكونی متراكم وانبوهی با حداقل امكانات بنا شده بود . كه تنها حكم سرپناهی را داشتند كه آنان را تا حدی تنها از گزند سرماو گرما محفوظ می داشت در طول تاریخ نیز جابه جایی جهان خانه محقر و كوچك برای زندگی مردم فقیر و كم درآمد ایجاد شد؛ كه برخی مناطق بصورت مجموعه های مسكونی كوچك ظاهر شده اند .

 كوچك سازی و انبوه سازی به تعبیر امروزی ریشه در برنامه های مسكن شهرهای صنعتی اروپایی پس از انقلاب صنعتی دارد كه در جهت تأمین مسكن مهاجرین روستایی كه برای كارگری به شهرها آمده بودند و در محیطهای بسیار آلوده و كثیف وغیر انسانی زندگی می كردند ارائه و به اجرا در آمد . وجود این اماكن نامناسب زیست عاملی در ارائه آرا و اجرای طرحهای و برنامه های متنوعی برای تهیه مسكن مناسب كارگران وشهروندان و اصلاح كالبد و سیما و بافت  شهرهایی بود كه طی دوره انقلاب صنعتی شكل گرفته بودند [ نقی زاده ، محمد ، انبوه سازی و پیامدهای آن ، مجله مسكن انقلاب  شماله 15،‌صفحه 4.2]

2)    ایران

 ابتدا به دلیل تقلید از كشورهای غربی احداث ساختمانهای بلند مرتبه درایران آغاز شد و پس از آن با تصویب و تدوین قانون تملك آپارتمانها در سال 1343 و سپس تأمین مسكن برای اقشار كم درآمد متوسط رشد سریعتری به خود گرفت از سوی دیگر افزایش درآمد نفت و رونق اقتصادی سبب توسه سریع شهرها و تبع آن بلند مرتبه  سازی در سالهای نیمه نخست دهه 50 شد . پس از آن نیز در دهه 70 فروشی تراكم از سوی شهرداری جهت تأمین بودجه مورد نیاز شهرداری از یكسو  و افزایش شدید قیمت زمینی در شهرهای بزرگ از سوی دیگر سبب رونق برج سازی درنقاط مختلف تهران شد از دیگر علل گرایش به انبوه سازی می توان به سودآوری بالا در زمینه كوچك سازی و انبوه سازی اشاره نمود ‍] كیهان زاده ؛ آرش ، بررسی مجتمعهای مسكونی بلند مرتبه از دیدگاه اجتماعی ، مجله انبوه سازی مسكن ، شماره 6 ، صفه 16]

از نیمه دوم دهه 70 حمایت از الگوی تبدیل مسكن در مقیاس وسیع با عنوان توسعه وتشویق انبوه سازی به مشابه راهبرد اصلی توسعه بخش مسكن در دستور كار سیاستگذاران این بخش به خصوصی وزارت مسكن و شهرسازی قرار گرفت .مكمل این راهبرد كاهش مداخلات دولت دربازار زمینی و یا به عبارت بهتر آزادسازی بازار زمینی بوده است تبلور این سیاست را می توان در شعار تغییر سیاست زمین حمایت به مسكن حمایتی مشاهده كرد به این ترتیب كاهش مداخله در بازار زمینی و تشویق توسعه انبوه سازی مسكن به عنوان دو ستون اصلی در برنامه های توسعه مسكن عمل كرده است .[ یزدانی ، فردین ، تثبیت بازار زمینی و تولید انبوه مسكن ، انبوه سازان مسكن ، صفحة 2]

 براساس سیاستهای مسكن در برنامه های دوم و سوم توسعه مبتنی بر تغییر الگوی مصرف مسكن و كوچك سازی و انبوه سازی در دهه اخیر الگوی ساخت مسكن به سمت انبوه سازی و تولید انبوه مسكن سوق پیدا كرده است .[ صادقی‌، افسانه ، رویكردی به تأثیرات انبوه سازی مسكن و سوق جدید بر توسعه درون شهری مجلة انبوه سازان مسكن ،ص 6]

3)    یزد

تمایل بسیار زیاد خانواده ها جهت دستیابی به مسكن مستقل و دوری گزینی آنها از شكل خانوارهای گسترده و جمعی به خانوارهای هسته ای یكی از عواملی است كه تقاضای مسكن را افزایش داده است كه یكی از اشكال تأمین مسكن وجود پروژه های آپارتمانی است این شكل از واحدهای مسكونی در سال 74 با تكمیل و واگذاری آپارتمانهای مجتمع فیروزه در شهر یزد به شكل واقعی خود شروع شد فاز اول این مجتمع مسكونی توسط شركت سرمایه گذاری مسكن به تمام رسید كه شامل 14 بلوك آپارتمانی است .


اهداف تحقیق

شناخت وضع موجود مسكن در یزد

شناخت ضعفها و مشكلات مسكن در یزد

ارائه راهكارها جهت  بهبود وضعیت مسكن آپارتمانی در یزد

دلیل خالی ماندن تعداد زیادی از آپاراتمانها در یزد و عدم استفاده از آن