توضیحات کامل :

تحقیق روابط عمومی


 ______________________________________________

تعریف روابط عمومی

پیش از آنكه وارد بحث اصلی شویم، لازم است نگاهی گذرا به روابط عمومی و تعریف‌های مختلف از آن داشته باشیم.

یكی از بهترین تعاریف مربوط به روابط عمومی، آن را اینگونه معرفی می‌كند:

«روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط است.»

«ركس هارلو» در سال 1987 پس از بررسی 472 تعریف مربوط به روابط عمومی، مشخصه‌هایی را برای روابط عمومی عنوان می‌كند كه در اجلاس كنگره جهانی «انجمن بین‌المللی روابط عمومی» در مكزیكو تحت عنوان «توافق مكزیكن» به تصویب می‌رسد. در این توافق بر ویژگی‌هایی كه اشاره می‌شود برای روابط عمومی تاكید می‌شود:

1 ـ روابط عمومی كار ارتباطی دو طرفه است.

2 ـ هدف روابط عمومی استقرار و حفظ تفاهم دو طرفه است.

3 ـ فعالیت‌های روابط عمومی با تحقیق شروع می‌شوند و با ارزیابی تمام می‌شوند.

4 ـ روابط عمومی برای تامین اهداف مورد قبول جامعه تلاش می‌كند و دارای مسئولیت اجتماعی است.

5 ـ روابط عمومی یك وظیفه مدیریتی است. (سفیدی، 1380، ص 55)

آنچه از تعریف و ویژگی‌های مذكور استنباط می‌شود، آن است كه روابط عمومی، تلاش آگاهانه و دوسویه‌ای است كه به منظور تامین اهداف مورد قبول جامعه بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط و از طریق گفتمان و رسیدن به فهم مشترك بین طرفین ارتباط صورت می پذیرد و مدیریت آن را واحد روابط عمومی به عهده دارد. بنابراین هرگونه اقدامی كه تحت عنوان روابط عمومی به شكل یكسویه، بدون توجه به اهداف مقبول جامعه، بدون آگاهی لازم و بدون اعتنا به نقش همسنگ مخاطبان با سازمان انجام شود، خارج از حیطه و تعریف روابط عمومی قرار می‌گیرد.

انجمن روابط عمومی انگلیس نیز روابط عمومی را اینگونه به تفسیر می‌كشاند:

روابط عمومی عبارت از تلاشها و اقداماتی آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده، برای استقرار و كسب تفاهم متقابل، بین یك سازمان و گروههای مورد نظر آنست. (دیندار فركوش، 1382، ص 18)

ادوار برنیز، یكی از بنیانگذاران این رشته، ازجمله نخستین افرادی بود كه روابط عمومی را بعنوان یك حرفه اصیل و جدی تعریف كرد. تعریفی كه وی در سال 1952 ارائه داد. (با تجدید نظر در تعریفی كه در سال 1923 ارائه داده بود و جاهلیت كمتری داشت) هنوز هم یكی از ساده‌ترین و در عین حال دقیقترین تعاریف این رشته است. وی می‌گوید روابط عمومی عبارتست از:

1 ـ اطلاعاتی كه به مردم داده می شود.

2 ـ تلاشهای ترغیبی به منظور تغییر گرایشها و رفتار مردم.

3 ـ كوشش در همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یك مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه. (هارانتز كوهن، 1376، ص 11)

(دایره‌المعارف «وبستر» می‌نویسد: «حسن رابطه و ایجاد حسن نیت بین یك شخص یا یك سازمان با اشخاص و گروههای دیگر با جامعه از طریق توزیع مطلب و خبر و توسعه رابطه آن با مطالعه و سنجش عكس‌العملها (یحیایی ایله‌ای، 1380، ص 22)

جان مارستن: «روابط عمومی ارتباط قانع‌كننده و از روی نقشه برای تاثیرگذاری، بر گروهی از مردم است كه معنی و مقصدی در تاثیر به آن وجود داشته باشد.» (جزوه، ص 41)

 

فهرست

 

مقدمه                                                                                            

تعریف روابط عمومی                                                                      

تاریخچه روابط عمومی در ایران                                                         

نقش و كاركرد روابط عمومی                                                        

سازمان و تشكیلات روابط عمومی در سازمانهای كوچك و بزرگ            

واحدهای گوناگون روابط عمومی                                                     

ابزار و وسایل مورد استفاده در روابط عمومی                                         

مدیریت و پرسنل روابط عمومی                                                      

تاریخچه روابط عمومی در سازمان صدا و سیما                                   

بررسی تشكیلات و سازماندهی و وظایف روابط عمومی در سازمان صدا و سیما

پیشنهادهایی جهت ارتقاء سطح روابط عمومی سازمان                           

منابع و ماخذ (كتاب)                                                               

منابع و ماخذ (نشریات)