توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل کار درمانگر


فهرست مطالب

 

وظایف کار درمانگر. 6

مهارت و دانش مورد نیاز شغل کاردرمانی.. 7

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل کاردرمانی.. 7

فرصت شغلی و بازارکار متخصص کار درمانی.. 7

میزان درآمد متخصص کار درمانی.. 9

شخصیت های مناسب شغل کاردرمانی.. 10