توضیحات کامل :

نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وكانادا بیشتر افراد شك نداشتند كه ماریون فیلد درحال گذراندن مسیری بود كه اورا به صمت رئیس یك دانشگاه درجه یك هدایت می كرد. او به عنوان كارمند ارشد آكادمیك یكی از دانشگاه های بزرگ امریكا خدمت كرده بود. بنابراین وقتی به عنوان رئس یك مدرسه نه خیلی معروف ومعتبر منتخب شد، مردم خیلی متعجب شدند. پاسخ این است كه مدارس عالی مرتبه به دنبال یك زن به عنوان مدیرمدرسه نیستند. مطمئنا نكات كاوش آن ها الزاما این جملات را دربرمی گیرد كه آن هاتبعیضی بین زن ومرد قائل نمی شوند یا این كه دربه كار گماشتن زنان به واقعیت ها اسرار می ورزند. درنهایت زنان ممكن است مورد توجه قرار بگیرندولی احتمال این كه  به عنوان رئیس انتخاب شوند وجود ندارد.

اگرچه داستان دقیق وصحیح نیست ( اسم آن تغییر پیداكرده است ) ولی واقعیت دارد زیراكه بطور مداوم اتفاق می افتد. اگرچه زنان در ایالات متحده وكانادا به طورموثری به آموزش عالی دست یافتندولی راه زیادی دردست یافتن به حضور مساوی در سطوح عالی مدیریت دانشگاهی دارند.

          اخیرا درسال 1971، در ایالات متحده زنان واقعا از مقام ریاست دانشكده محروم هستند به جزدرمدارس زنانه كاتولیك كوچك كه به وسیله زنان راهبه مدیریت می شود. یك سری دانشكده های چهارساله (لیسانس) دیگری هم وجود دارد كه زنان در آن ها رئیس هستند وپنج تای این دانشكده ها، دانشكده مخصوص زنان بودند. درهمان زمان شصت مرد نیز رئیس دانشكده زنان بودند درحالی كه هیچ زنی رئیس دانشكده مردان نبود. هم چنین ، تعداد اندكی از زنان در پست های بالای اداری مانند ناظم دانشكده یا رئیس دانشكده درمدارس مختلط یامدارس پسرانه وجود داشتند. امروزه ، دردانشكده ها ودانشگاه های ایالات متحده ، 348 رئیس اجرایی زن وجود دارد. فقط 21 درصد عضو فرقه مذهبی هستند. زنان اكنون دوازده درصد از3000 موسسه معتبر منطقه ای را مدیریت می كنند. این خبر خوبی است . اما نگاه دقیق به دانشكده ای كه توسط زنان مدیریت می شود میانه رو وعاقلانه است . تعداد خیلی كمی از آن ها شناخته شده وباكلاس وازنظرمالی دارای وضعیت خوبی هستند. این كه چرا این چنین چیزی اتفاق می افتد. مورد بحث قرار خواهد گرفت .

الف ) آموزش عالی درایالات متحده وكادا

          ازسال 1971 در ایالات متحده زنان بیشترازمردان درانشكده ثبت نام كردند. هم چنین زنان بیشتراز مردان درجات خود را به پایان رساندند. طی سال های آكادمیك 90-1989 ، 58 درصد از كل درجات فوق دیپلم ، 35 درصد درجات لیسان و53 درصد درجات فوق لیسانس به زنان اعطاء شد. بااین وجود در سطوح حرفه ای حقوق ، پزشكی ، دندانپزشكی وغیره) وسطوح دكتری زنان خیلی كمتربودند(مدیریت  38 درصد و36 درصد).

دلایل زیادی برای این كه چرا زنان می بایست این درجات پیشرفته را به نسبت سطوح پائین تربه اتمام برسانند، وجود دارد . اغلب ازدواج وبچه دارشدن دراین امر دخیل هستند وزمان یا هزینه كافی برای دانشجوی فعال بودن را از زنان می گیرند. انتظار سنتی از برتری شغل مردان خصوصا اگرپست بالائی داشتند ویابرای كاربه محلی درو منتقل شوند خیلی از زنان را مجبورمی كند برنامه های آكادمیك را كنار بگذارند.

مانع دیگردراتمام درجه دكتری براین زمان موانع جنسی است هنوز دربیشتر برنامه های تحصیلی مقام استادی توسط مردان اداره می شود. موارد استادی مردی كه از دانشجویان فارغ التحصیل زن درخواست روابط جنسی داشته باشند مكررا گزارش شده است . مطالعات نشان داده است كه فقط اهم این چنین اعمال گزارش شده است خصوصا چون خیلی از زنان ازاین كه حرفشان مورد قبول قرار نگیرد، واین كه بامتجاوز برخوردی نخواهدشد واگر اتهامی علیه استادانشان وارد كنند مورد مجازات قرار می گیرد واین موضوع دركارشان تاثیر خواهد گذاشت ، می ترسند.

نهایتا، هنوز تبعیض قابل توجهی برخلاف زنان وجود دارد، اگرچه رواج این تبعیض روبه كاهش است ، هنوز استادان مرد زیادی وجود دارند كه معتقدند زنان برای مشاغل آكادمیك ازمردان قابلیت كمتری دارند.

افزایش تعداد ونسبت درجات پیشرفته اعطاء شده به زنان بدین معنی می باشد كه تعداد وسیعی اززنان قابل ، توانایی رسیدن به درجه استادی در زمینه های مختلف را دارند. درحال حاضر، 29 درصد تمامی استادان تمام وقت ، زن هستند. با این حال