توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل ماما


فهرست مطالب

 

وظایف ماما 5

مهارت و دانش مور نیاز ماما 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مامایی.. 7

بازار کار مامایی و فرصت های استخدامی آن در ایران و جهان.. 7

بازارکار و درآمد ماما و آینده شغلی آن در ایران.. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 8