توضیحات کامل :

تحقیق جامع ازدواج خویشاوندیفصل اول

تعریف ازدواج خویشاوندی

ازدواج فامیلی

زوجیت در قلمرو روابط خویشاوندی

یافته های نوین

نكات قابل توجه


تعریف ازدواج خویشاوندی:

الف) تعریف نظری: افرادی كه دارای جد یا اجداد مشترك می باشند و در نتیجه از اجداد مشترك خود ژنهای یكسانی دریافت كرده اند، خویشاوند نامیده می شوند. درجه خویشاوندی دو فرد با نسبت ژنهای مشترك آنها بستگی دارد. افرادی كه یك دوم ژنهایشان مشترك است، خویشاوند درجه یك، افرادی كه یك چهارم ژنهایشان مشترك است، خویشاوند درجه دو و افرادی كه یك هشتم ژنهایشان مشترك است؛ خویشاوند درجه سه نامیده می شود. افرادی كه یك شانزدهم و یك سی و دوم ژنهایشان مشترك است، به ترتیب خویشاوند درجه چهار و پنج محسوب می شوند.

(امیرخانی، 1372، ص 512)

ب) تعریف عملی: منظور ازدواج خویشاوندی والدین زوج نا بارور و ازدواج خویشاوندی خود زوجین می باشد كه حداكثر تا ضریب خویشاوندی 512/1 خویشاوند فرض شده و بعد از آن غیر خویشاوند تلقی می شود. در این مورد به گفته‌های افراد فوق اكتفا می شود.

(امیرخانی، 1372، ص 512)


ازدواجهای فامیلی

در بعضی از موارد ازدواجهای فامیلی- مانند ازدواج دختر عمو و پسر عمو، دخترخاله و پسرخاله، دختر دایی و پسر عمه ممكن است مشكلاتی از جهت تولید نسل به وجود آید. مثلاً: فرزندانشان بیمار و یا ضعیف و یا ناقص شوند. این مساله، ثابت شده است و جای انكار آن نیست.

(مظاهری، 1381، ص 224)

در این باره، چند نكته را متذكر می شویم:

1- این قانون ژنتیكی (وراثتی)، كلیت ندارد و شامل همه ازدواجهایی فامیلی نمی‌شود. و نمی توان همه ازدواجهای فامیلی را مرور و ممنوع دانست.

(مظاهری، 1381، ص 224)

2- افرادی كه بخواهند چنین ازدواجهایی را انجام دهند، حتماً به جنبه پزشكی اش دقت كنید و آزمایشهای لازم را انجام دهند و تا مطمئن نشوند كه از این نظر مشكلی ندارند، ازدواج نكنند.

(مظاهری، 1381، ص 224)

3- آزمایشهای پزشكی وهر كاری كه لازم است در این باره صورت گیرد، باید قبل از آن باشد كه در اثر مطرح كردن ازدواج، میان دختر و پسر دلبستگی و علاقه ای به وجود آید و به هم امیدوار شوند و قبل از آنكه مساله خواستگاری آنان بین مردم پخش شود و سر و صدا ایجاد كند… كه اگر بناست در نتیجه آزمایشها، قضیه فیصله باید و ازدواج صورت نگیرد، هرچه زودتر تمام شود. هرچه بیشتر طول بكشد، «جدایی» سخت تر می شود و دردسرهایی نیز به دنبال دارد.

(مظاهری، 1381، ص 224)

4- آن ازدواجهای فامیلی كه در بین خاندان پیغمبر اكرم (ص) صورت گرفته (مانند ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا- سلام الله علیهما) و هیچگونه مشكلی هم به دنبال نداشته است. علتهایی داشته است كه یكی از آن علتها این بوده كه: آنان با علمی كه خداوند به آنان داده، باطن امور را می دانند و از اسراسر غیب باخبرند و می‌دانسته‌اند كه این ازدواجها برای آنان، مشكلی را به دنبال نخواهد داشت.

(مظاهری، 1381، ص 224)

س، نباید با استناد به عمل آن بزرگواران، این قانون مسلم ژنتیكی و پزشكی را نادیده گرفت.

(مظاهری، 1381، ص 224)


زوجیت در قلمرو روابط خویشاوندی

موضوع ازدواج فامیلی از جمله مسائل مورد توجه