توضیحات کامل :

تحقیق تحولات دوران كودكی در 21 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت docتحولات دوران كودكی

زمان های انتقال در زمان عبور و گذر كودك در یك فعالیت، فعالیت بالاتر رخ می دهد. ورود به مدرسه و ترك كردن آن زمان گذراست. رفتن به بستر خواب یك زمان گذر است و این گونه از عصر دوچرخه به قرن هنر پای می گذارد. اكثر تحولات در حین گذر از گروه ها رخ می دهد، مثلاً حركت از یك گروه بزرگ به یك گروه كوچك. اكثر معلمان كودكان را به فعالیت هایی طی روز وادار می كنند. امروزه در اكثر مدارس بچه‌های جوان كار خود را جهت گذر از یك فعالیت به فعالیت دیگر انجام می دهند و منتظر عبور زمان و دوره های عمر هستند. روش فعلی بهینه از انتظار و برای گذر عمر حمایت نمی كند. این فرصت ها و زمان ها یك فرصتی برای كارآموزی هستند. توصیه‌های عمومی برای تسهیل و آسان كردن عبور سالم از این مراحل شامل تقسیم بندی كودكان به گروه های كوچك تر، وجود معیارهای مرسوم روزانه و به كارگیری توصیه ها و اجتناب از خطرات دوران مختلف می باشد. دوره گذرJenn Felman بعضی كارهای متفاوت را انجام دهید و بازی های دوران قبل از مدرسهGrace، فعالیت های دوران گذر برای كلاس های قبل از مدرسه شما 2 كتاب است كه ایده های متغیری برای بهینه كردن دوران گذار برای شما مهیا می كند، یك آهنگ گوش كنید، محاسبه كنید، دست هایتان را حركت دهید یا چهره خود را تغییر دهد یا از راه های متفاوتی برای عبور از یك محل به محل دیگر استفاده كنید. تحولات فرصت مناسبی برای كار و بهبود مهارت های زبانی و كلامی ایجاد می كنند. سئولات باز و گسترده ای از كودكان در مورد طرح بازی های آنها، ؟؟ آنها یا هر كار دیگری بپرسید.

تأخیرهای تكاملی:

كودكان دارای تأخیر تكاملی نیاز به زمان طولانی تر و توجه بیشتر و كمك جهت عبور از این زمان های گذر دارند. این كودكان اغلب نیاز به چند دقیقه وقت اضافی تر قبل از انجام كارها دارند یا منتظر بمانند تا كودكان دیگر ابتدا این كار را انجام دهند و یا منتظر پیشنهاد معلم خود هستند. اكثر اوقات شما باید این مسأله را تنها یادآوری مختصری كنید: “مایكل لطفاً به لیزا كمك كن تا این مهره ها را داخل بسته قرار دهد. این نمونه ویژه ای است، كلمات عمومی تو نیزبه كار می رود مانند الآن نوبت تمیز كردن است. اكثر كودكان دارای تأخیر متوسط تا شدید از نظارت مستقیم و الگو برداری معلم خود سود می برند. زمانی كه یك كودك با تأخیر تكاملی تازه وارد مدرسه یا كار جدیدی می‌شود روزها یا حتی هفته های بیشتری برای تطابق با محیط نیاز دارد و باید قبل از اینكه او را جهت فعالیت های عادی و روزمره از كودكان دیگر ؟؟ دانست به وی فرصت بیشتری داد. حتی زمانی كه كودك متوجه تأخیر خود می شود گاهی ممكن است رفتاهای نابهنجاری از خود بروز دهد. بعضی روزها كودك احساس بیهودگی می كند چرا كه نمی تواند به خوبی و به طور مستقل فعالیت های خود را انجام دهد. در بعضی روزها كودك احساس بیهودگی می كند چرا كه نمی تواند به خوبی و به طور مستقل فعالیت های خود را انجام دهد. در بعضی روزها كودك