توضیحات کامل :

واكنش بتن در برابر عوامل مختلف

 


اتلاف وزن به دلیل تاثیر در تردی اغلب به اندازه خراشیدگی وسائیدگی  است . مقاومت سایش بتون به طور دقیق تر توسط تست سائیدگی خود بتون اندازه گیری و تعیین می شود . به منظور ایجاد سدی مقاوم در روی پیاده روها حجم ذرات سلیسوس مصالح را ندارد خوب و مناسب باید حداقل 25% باشد . برای اهداف تخصصی تر ، حجم ذرات سلسیوس تحت شرایط استاندارد . با حجم باقی مانده های انحلال ناپذیر بعد از عملیات بر روی اسید هیدروکلریک یکسان دانسته شما است. ماسه های ساخته شده باعث ایجاد پیاده روهای لغزان می شوند و باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند .

 

استحکام و افت

استحکام مصالح دانه ای بی ندرت مورد آزمایش قرار می گیرد . و در اصل استحکام بتن مورد قبول عام را به اندازه ی استحکام سیرش و بندکشی مصالح رانداری تحت تاثیر قرار نمی دهد.درهر صورت ، استحکام مصالح رانه ای در بتونی با استحکام بالا دارای اهمیت است. فشار مصالح رانه ای در بتون اغلب بیشتر از فشار متوسط بر روی تمامی بخش های متقاطع بتون می باشد . استحکام کششی مصالح رانه ای بین 2 تا15 Mpa و (300 تا 2300 psi) می باشد و تاب فشردگی آن نیز از 65 تا 270 می باشد .

انوع مختلف مصالح رانه ای دارای تراکم پذیری (قابلیت فشردگی) متفاوتی هستند و نیز ضریب کشسانی و نیز ویژگی های افت رطوبت مرتبط آنها که می تواند ویژگی های یکسان در بتون را تحت تاثیر قرار دهد ، باهم متفاوت است. مصالح

رانه ای با جذب بالا می تواند دارای افت بالا در خشک شدن نیز باشند . مصالح رانه ای کوارتز و فلدسپار همراه با سنگ آهک ، اولویت و گرانیت دارای مصالح رانه ای با استحکام پائین می باشند ،  در حالی که مصالح رانه ای سنگ ماسه ، سنگ رسی ، سنگ لوح ، هرن بلندو gcarywacke اغلب نوعی سنگ متراکم که از سنگریزی و شن تشکیل شده است ) دارای افت بالا بتون می باشند .

 

مقاومت اسیدی و دیگر مواد خورنده

 بتن سیمان پرتلند در بیشتر محیط های طبیعی با    است . در هر صورت بتن های به کار رفه اغلب در معرض موادی هستند که به آنها آسیب وارد می کند. بیشتر محلولهای اسیدی باعث تجزیه ی بتن سمیان پرتلند می شوند که این عمل به طور آهسته و یا سریع صورت می گیرد و بستگی به نوع و غلظت آن اسید دارد . اسیدهای اصلی مثل اکسایکاسید ، بی ضرر هستند . محلولهای ضعیف بعضی از اسیدها دارای اثرات ناچیزی هستند.اگرچه در اصل اسیدها حمله ور می شوند و اتصالات بین کلسیم موجود در خمیر سیمان را از بین می برند ولی به آسانی قادرنیستند به مصالح دانه ای دارای کلسیم (آهکی ) اغلب بهآسانی با اسیدهای واکنش می دهند .در هر صورت ، تاثیرات مصالحدانه ای آهکی اغلب سودمندتر از صالح دانه ای سلیسوسی در معرض اسید معتدل قرار گرفته ویا مناطقی که در آن آب جریان ندارد، می باشد . با مصالح دانه ای آهکی واسیدهایی که تمامی سطحی مصالح دانه ای درمعرض قرار گرفته رابه طور کامل و یکنواخت مورد حمله قرار می دهد. می توان نرخ حمله ی آنها بر روی سریش را کاهش دادو از اتلاف ذرات مصالح دانه ای در روی سطوح جلوگیری کرد.

مصالح راندای آهکی همچنین تمایل به خنثی کردن اسید دارند و این معمولا در مکانهای را که و بی حرکت انجام می گیرد . اسیدهای می توانند بتن را رنگ زدایی بکنند . مصالح راندای سلیسوس نباید زماین که محلولهای قوی مثل هیدروکسید سدیم موجود است گرفته شوند این محلولها این نوع از مصالح رانه ای رامورد حمله قرار می دهند .

باران اسیدی (که اغلب دارای PH ، 4/5  می باشد ) می تواند به آهستگی سطوح بتونی را بپوشاند . (فاسد کند) که معمولا کارایی بناهای در معرض بتون را تحت تاثیر قرار نمی دهد . اسیدهای بارانی یا اسیدهای قوی طرح های بتونی خاص و پیش بینی ها مخصوصا در مناطق پوشیده شده را تضمین می کنند .

بازپرسازی متوالی در اسیدهایی که pH کمتر از 4 دارند ، برای ستونهایی که در زیر خاک قرار می گیرند ، مثل لوله ، خیلی خطرناک است . بتونهایی که به طور متوالی در معرض مایعات با PH کمتر از 3 قرار دارند ، باید به شیوه های یکسانی در معرض ستونها محافظت شوند که این کار دقیق کردن محلولهای اسیدی است .

آب های طبیعی معمولا دارای PH بیشتر از 7 و به ندرت دارای PH کمتر از 6 می باشند . آبهایی با PH کمتر از 6 می باشند . آبهایی با PH بیشتر از 6.5 می توانند حمله کننده باشند اگر شامل بی کربنات باشند . محلولهای اسیدکربنیک با غلظت بین 9/0 و 3 در میلیون برای بتونها مخرب دانسته می شوند .

نسبت پائین ذرات آب نفوذ پذیری پائین و حجم ذرات میانه به پائین می تواند باعث افزایش اسید یا فساد تدریجی مقاومت بتون شده نفوذ پذیری پائین که نتیجه ی یک نسبت پائینی از