توضیحات کامل :

 بررسی رابطه ی بین نگرش و ارزش مشتری و انتخاب برند موبایل


بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

دلایل متعددی در ادبیات مربوط به برند به جهت رشد برند سازی در صنایع امروزی بیان شده است که بازارهای گوشی موبایل از جمله­ی این صنعت هستند. از دیدگاه مشتری کاهش ریسک­های ادراک شده­ی مالی و غیر مالی و هزینه­های تحقیق از منافع کلیدی انتخاب برندها هستند. از نظر صاحبان برند موضوع کلیدی توانائی ارائه قیمت­های مناسب­تر نسبت به رقیب، توانائی کسب سهم بازار بیشتر، توانائی حفظ مشتریان از طریق ایجاد وفاداری به برند  و کاهش هزینه­های بازاریابی بخش خدمات، اندازه­گیری ارزش ویژه برند و در نظر گرفتن جنبه­های شناختی آن تقریبا موضوعی جدید در مفهوم بازاریابی است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد(Chen,2010). یک برند خوب انتخاب مصرف­کنندگان را جهت می­دهد و بر وفاداری مشتریان می­افزاید. از آنجایی که مشتریان در انتخاب خود اکثرا به سمت برندهایی می­روند که تجربه­ی خوبی از استفاده­ی آن برند دارند. این موضوع از لحاظ نگرشی باعث انتخاب و وفاداری نسبت به برند مورد نظر می­شود. نام­های تجاری قوی(برند) ورود به بازارهای جدید را ممکن می­سازد. احتمالا شرکت­های دارای نام­های تجاری قوی در ورود به بازارهای به مراتب موفق­ترند(رشیدی و رحمانی،1392).