توضیحات کامل :

آموزش هنرکاردستی؛ پا دری

بااین اموزش زیبا وبااستفاده از مواد موجود درمنزل مانند پارچه لباس جوراب و..

می توانید پادری های رنگارنگ وزیبایی

مخصوص اتاقهایتان تهیه کنید وحتی ازان کسب درامد کنید.