توضیحات کامل :

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

 

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران. 2

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود 3

* بیكاری، بزرگترین چالش ایران. 5

*نرخ بیكاری امسال به 2/10 درصد كاهش یافت.. 6

* افزایش تولید بخش كشاورزی قیمت مواد غذایی را كاهش داد 7

*متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی. 7

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است.. 14

*صندوق بین المللی پول: یارانه شكر را حذف كنید 15

*توسعه حمل و نقل عمومی در ایران 3 سال طول خواهد كشید 15

*تقاضای بنزین در ایران سالانه 10درصد رشد دارد 16

* اصلاح نظام یارانه در ایران پیشرفت ناچیزی داشت.. 17

*استقلال بانك مركزی در دولت نهم كلید می خورد 18

*دولت قادر به كاهش نقدینگی به كمتر از 30درصد نخواهد بود 18

*بخش مالی ایران در تسلط بانكهای دولتی بزرگ.. 19

*اصلاحات برای افزایش قدرت نظارت بانكها كافی نیست.. 20

*مدیریت و نه فقط سهام شركتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود 21

*دولت تصمیمی برای كاهش بیشتر تعرفه ها ندارد 22

* صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی كرد 22

*ایران گامهایی را برای مبارزه با پولشویی برداشته است   23