توضیحات کامل :

رفع تنگناهای بانكی و رقابتی نمودن سیستم بانكی

 

رفع تنگناهای بانكی و رقابتی نمودن سیستم بانكی : 2

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای كالاهای ایرانی در بازارهای جهانی : 4

توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی : 6

تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی كشور : 7

حل مشكلات نقدینگی صادركنندگان : 8