توضیحات کامل :

رتبه‌بندی كشورها در زمینه بسترسازی الكترونیكی


فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

الف - خلاصه مدیریتی.............................................................................................................. 1

ب - مقدمه................................................................................................................................ 2

ج - چرخش مجدد........................................................................................................................ 4

د- قراردادن تمام بخش‌ها در كنار یكدیگر........................................................................ 4

هـ- بررسی‌های منطقه‌ای.......................................................................................................... 8

1- اروپای غربی: نمای كلی منطقه....................................................................................... 8

1-1-كشور سوییس صعود كرد................................................................................................... 10

1-2- نوآوری در كشورهای اسكاندیناوی ..................................... 12

1-3- ایرلند علاوه بر تولیدات، در بكارگیری ICT پیشرفت نموده است........... 13

2- اروپای مركزی و شرقی: نمای كلی منطقه..................................................................... 11

2-1- فعالیت‌های دولت الكترونیكی..................................................................................... 13

2-2- پیشرفت جمهوری چك................................................... 15

2-3- كمك نوآوری و ابداع به رشد كند تجارت الكترونیكی..................... 16

3- منطقه امریكا: نمای كلی منطقه................................................................................... 14

3-1- پذیرش پهنای باند وسیع............................................................................................. 15

3-2- پهنای باند وسیع به همراه صدا ...................................... 19

3-3- برزیل: شریك تجاری برون سپاری برای شركت‌های چند ملیتی‌ امریكا......... 19

3-4- دولت‌ها متفاوت عمل می‌كند............................................ 19

3-5- جاماییكا به رتبه‌بندی می‌پیوندد...................................... 20

4- آسیا-اقیانوسیه: نمای كلی منطقه............................................................................... 17

4-1- ژاپن به سوی امنیت گام برمی‌دارد........................................................................... 18

4-2- نوآوری نرم‌افزار در نیوزیلند........................................ 22

4-3- كشش زیاد در چین.................................................... 22

4-4- كره‌جنوبی، پیشرو بعدی در پهنای باند وسیع......................................................... 20

5- خاورمیانه و افریقا: نمای كلی منطقه....................................................................... 21

5-1- جنبه‌های مثبت و منفی پهنای باند وسیع در اسرائیل........................................... 21

5-2- آزادسازی به عربستان سعودی و تركیه كمك می‌كند................................................. 22

5-3- تقاضای برای محیط امن شبكه..................................................................................... 22

6- نتیجه‌گیری............................................................ 23

پیوست1: تعریف متدولوژی و رده‌بندی................................................................................. 24

پیوست 2: امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الكترونیكی 2005 ............................. 27