توضیحات کامل :

پاورپوینت فضاهای شخصی

 

زبان فضا:
با تجزیه و تحلیل واژگان دو زبان و و تمایزی را که مردم بین فرهنگ های مختلف بر قرار می سازند می توان ارتباط بین دو زبان و فرهنگ را درک کرد .
مدل سازی فضاها:
-فضا با سیمای ثابت
-فضا با سیمای نیمه ثابت(اجتماع گریز، اجتماع پذیر)

فهرست مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد:
زبان فضا
مدل سازی فضاها
فضای بی شکل
فواصل در انسان ها
طبقه بندی ویژگی های رفتاری در هر منطقه
تفاوت های فرهنگی در تعیین فضای شخصی
عوامل موثر بر فضای شخصی
تجاوز به فضای شخصی
مجاورت مکانی فضای شخصی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است و جهت ارائه در درس انسان طبیعت معماری مناسب می باشد.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت پارک شهری(16 اسلاید)