توضیحات کامل :

پاورپوینت مقاوم سازی ستون بتنی با پیش تنیدگی

 

بررسی آزمایشگاهی برای درك بهتر مدل شكست برشی ستونهای مستطیلی شكل پلهای بتنی مسلح كه قبل از انتشار آئین نامه های معتبر زلزله ساخته شده اند موضوع این مطالعه و مقاله می باشد.
با توجه به تاثیرات عمیق زلزله و تخریبهای بوجود آمده مخصوصاٌ ستونهای پلهای بتنی مسلح، مقاوم سازی آنها با استفاده از پیش تنیدگی در سطوح خارجی بتن مورد توجه قرار گرفته است.
تكنیك های نوین در مقاوم سازی ستونهای بتنی بوسیله پیش تنیدگی در سطوح خارجی آنها برای ترمیم و مقاومت در برابر نیروهای زلزله به لحاظ مقاومت و تغییر شكل مورد استفاده قرار گرفته است.
ستونهای یكنواخت مستطیلی با طراحی برشی طبق استانداردهای گذشته با استفاده و بدون استفاده از مقاوم سازی زلزله مورد آزمایش قرار گرفته اند.
نتایج آزمایشات نشان داده اند كه تكنیك های مقاوم سازی در برابر نیروهای زلزله تاثیر بسزائی در كنترل تركهای كششی برشی داشته و مقاومت برشی آنها را بطرز شگفت انگیزی افزایش داده است.
از شكستهای اولیه برشی در ستونها جلوگیری شده و نوع و رفتار آنها از شكل برشی به خمشی تغییر یافتند. اجرای پیش تنیدگی در سطوح خارجی ستونها همچنین بتن فشاری را در اثر خمش و فشار در محدوده طولی ترمیم نموده و تغییر شكلهای بتن را نیز ترمیم نموده است.
ظرفیت واژگونی ستونها تا حدود 4% ترمیم شدند. اطلاعات مربوط به آزمایشها بهمراه روشهای طراحی برای مقاوم سازی ستونها در برابر نیروهای زلزله در این مقاله آمده است.

فهرست مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد:
چکیده
مقدمه
تحقیقات تجربی
روشهای بكار رفته در مقاوم سازی
مراحل نصب تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه انجام آزمایش
نتایج آزمایشات
طراحی مقاوم سازی برای برش
محافظت در مقابل خوردگی و دیگر حملات خارجی
نتیجه گیری
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 33 اسلاید مفید و بسیار کاربردی تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده
(19اسلاید)