توضیحات کامل :

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

 

مقدمه. 5

روند اصلاحات.. 8

2-1- اصلاحات دوره 1960-1930. 10

2-2- اصلاحات دهه 1960. 12

2-4- تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال 1980. 18

نام كشور. 20

ارتقاء مدیریت و شفاف سازی حسابهای مالی. 21

مأخذ: 22

نظام چارچوب میان مدت هزینه‌های بودجه(MTEF) 28

3- برنامه‌های بخشی و سیاستهای بخشی دولت.. 29

دستگاه‌های اجرایی- دولت.. 29

مقایسه بودجه ریزی كشورهای منتخب.. 33

بولیوی.. 33