توضیحات کامل :

پاورپوینت استانداردهاو ضوابط مجتمع مسکونی


با توجه به نیاز بشر به حفظ امنیت و توانایی بیشتر برقراری امنیت توسط نیروهای جمعی به نسبت نیروهای فردی، انسانها زندگی به صورت گروهی را تا آنجا که به حریم خصوصی شان لطمه وارد نکند دوست دارند.

وجود مجتمع های مسکونی این امکان را به مخاطبان می دهد تا از امکانات بیشتر و بهتری بهره گیرند.(مثل فضاهای خدماتی و تفریحی و...)
کمتر شدن هزینه ها با توجه به تقسیم آنها بین تعداد خانوار بیشتر.

امکان لذت بردن از زندگی جمعی در کنار حریم خصوصی.

در طراحی مجموعه مسکونی باید  در نظر داشت که محیط مسکونی به محل تردد اتومبیل مبدل نشود.

فهرست مطالب


ارائه شده به شرح زیر می باشد:
علت ایجاد مجتمع های مسکونی
تعریف فضا
ابعاد الزامی در داخل بنا
الزامات تامین نور در فضاها
الزامات تعویض هوای فضاها
طراحی مجتمع های مسکونی
الگوی خانه سازی به صورت مجتمع
اشراف
انواع مختلف همجواری واحدهای مسکونی
جهت و فاصله بین ساختمانها
فاصله محرمیت
آفتاب گیری فضاهای بیرون ساختمان
جهت گیری پنجره ها
الزامات پیش آمدگی بنا
اقلیم
سیمای شهری
انطباق با شکل و فرم بستر
توصیه و الزامات تهیه طرح معماری
روابط بین واحدهای مسکونی
دسترسی ورودی به بلوک های ساختمانی
مقررات طراحی معابر
دسترسی قطعات
پارکینگ
فضای پارکینگ
نمونه های پارکینگ
جدول ابعاد پارکینگ های یکطرفه
انواع پارکینگ یک طرفه
انواع پارکینگ دو طرفه
زیبایی پیاده رو در شهرک ها
تاثیرات فضای سبز و محوطه سازی برمجتمع مسکونی
نتایج به دست آمده از مطالعات

این فایل با فرمت پاورپوینت در 71 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول

فایل پاورپوینت مجتمع مسکونی Tango Housing

(15 اسلاید)