توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی کلیات مدارس در ایران

دانلود پاورپوینت بررسی کلیات مدارس در ایران
مطالعه کلیات مدارس در ایران
پاورپوینت معماری
بررسی مدرسه عمادیه
کلیاتی در مورد استان گلستان و شهر گرگان
کلیاتی در مورد مدارس ایران
طرح مرمت مدرسه
تحلیل مدارس در ایران
پاورپوینت مرمت مدرسه

 

درمیان آثارمعماری اسلامی ایران مدارس جایگاه ویژه ای دارند.هرچندنمونه های این بناها، از همه قرون گذشته باقی نمانده است. اما بررسی مصادیق باقی مانده نشان می دهد که مدارس همچون مساجدوآرامگاهها مورداحترام وتوجه خاص مردم بوده وهمواره دربرپایی وزیبایی هرچه بیشترآنها تلاش شده است.
به شهادت متون تاریخی درهمه ی دورانها مدارس بزرگ ومعتبری درشهرهای مختلف این سرزمین وجودداشته است امامتاسفانه آثارتاریخی به جای مانده، همه ی دورانها را در بر نمی گیرد.از جهت معماری بهترین آثار باقی مانده مدارس متعلق به دوران تیموریان ، صفویان و قاجاریان است.
در این میان مدارسی که در اقلیم گرم ومرطوب شمال شرق ایران واقع شده اند، به تناسب سایرنقاط ایران کمتر مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته اندو به دلیل شرایط اقلیمی و اجتماعی بیشتر در معرض آسیب جدی قرارداشته اند.
این مسئله لزوم تحقیق بیشتر در این مورد را فراهم می نماید.برجستگی این پایان نامه نسبت به پژوهشهای قبلی در بکربودن موضوع و همچنین ضرورت ارائه طرح های مرمت واحیاء برای این بنا است.
آموزش فعالیتی اجتماعی است که متناسب باسطح فرهنگ وتمدن هرجامعه شکل می گیردونهاد هاوسازمان های ویژه ای پدید می آورد.درعموم جوامع انسانی،نخستین نهاد های آموزشی دربطن نهاد ها وسازمان های مذهبی تکوین یا فته اند. تکوین هرفضای آموزشی نمایانگر پیدایش نوعی فعالیت تخصصی درجامعه است که انجام آن به فراگیری آموزشی معین و یابرنامه نیازمند است.به عبارت دیگرهمزمان با تقسیم اجتماعی کاروفعالیت ها ،تکوین نهادهاوتاسیسات اجتماعی انجام برخی از فعالیت ها بدون فراگیری آموزشهای لازم، میسر نبود.

فهرست مطالب

 

ارائه شده به شرح زیر می باشد:
مقدمه
کلیاتی در مورد استان گلستان و شهر گرگان
کلیاتی در مورد مدارس ایران
شناخت و معرفی اثر
بررسی مدرسه عمادیه
تصاویر
نقشه ها
آسیب شناسی
طرح مرمت

این فایل بافرمت پاورپوینت در 120اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول

فایل پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی