توضیحات کامل :

علم آمار


عمل آماری

شامل برنامه‌ریزی و جمع‌بندی و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است به‌شکلی که[1] :

  • اعداد نمایندهٔ واقعی مشاهدات بوده، غیر واقعی یا غلط نباشند.
  • به‌نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوند.
  • به‌نحو صحیح تحلیل شوند.
  • قابل نتیجه‌گیری صحیح باشند.

روش‌های آماری

مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف كلی برای یك پروژه تحقیقی آماری، بررسی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه گیری روی تأثیر تغییرات در ارزش شاخص‌ها یا متغیر های غیر وابسته روی یك پاسخ یا متغیر وابسته است. دو شیوه اصلی از مطالعات آماری تصادفی وجود دارد : مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر تغییرات در یك متغیر ( یا متغیر های ) غیر وابسته روی رفتار متغیر های وابسته مشاهده می‌‌شود. اختلاف بین این دو شیوه درچگونگی مطالعه ای است كه عملاً هدایت می‌‌شود. یك مطالعه تجربی در بردارنده روش های اندازه گیری سیستم تحت مطالعه است كه سیستم را تغییر می‌‌دهد و سپس با استفاده از روش مشابه اندازه گیری های اضافی انجام می‌‌دهد تا مشخص سازد كه آیا تغییرات انجام شده، مقادیر شاخص‌ها را تغییر می‌‌دهد یا خیر. در مقابل یك مطالعه نظری، مداخلات تجربی را در بر نمی‌گیرد. در عوض داده‌ها جمع آوری می‌‌شوند و روابط بین پیش بینی‌ها و جواب بررسی می‌‌شوند.

یك نمونه از مطالعه تجربی، مطالعات Hawthorne مشهور است كه تلاش كرد تا تغییرات در محیط كار را در كمپانی الكتریك غربی Howthorne بیازماید. محققان علاقه مند بودند كه آیا افزایش نور می‌‌تواند كارایی را در كارگران خط تولید افزایش دهد. محققان ابتدا كارایی را در كارخانه اندازه گیری كردند و سپس میزان نور را در یك قسمت از كارخانه تغییر دادند تا مشاهده كنند كه آیا تغییر در نور می‌‌تواند كارایی را تغییر دهد. به واسطه خطا در اقدامات تجربی، به ویژه فقدان یك گروه كنترل محققاتی در حالی كه قادر نبودند آنچه را كه طراحی كرده بودند، انجام دهند قادر شدند تا محیط را با شیوه Hawthorne آماده سازند. یك نمونه از مطالعه مشاهداتی، مطالعه ایست كه رابطه بین سیگار كشیدن و سرطان ریه را بررسی می‌‌كند. این نوع از مطالعه به طور اختصاصی از شیوه ای استفاده می‌‌كند تا مشاهدات مورد علاقه را جمع آوری كند و سپس تجزیه و تحلیل آماری انجام دهد. در این مورد، محققان مشاهدات افراد سیگاری و غیر سیگاری را جمع آوری می‌‌كنند و سپس به تعداد موارد سرطان ریه در هر دو گروه توجه می‌‌كنند.

منابع

 بهبودیان، جواد. آمار و احتمال مقدماتی. مشهد : دانشگاه امام رضا (ع)، چاپ بیست و دوم، 1383.ISBN 964-6582-02-8.

  • پارسیان، احمد. مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی. اصفهان: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ اوّل، پاییز 1384. ISBN 964-8476-15-2.

این نوشتار ناقص است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.

گرفته شده از «http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1»