توضیحات کامل :

بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی

پیشگفتار

با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی كشور و نقشی كه صنایع تولیدی در توسعه اقتصادی می‌توانند داشته باشند و همچنین مشكلت كنونی صنایع ناشی از وضعیت ارزشی سیاستهای بازرگانی، مالیاتی، قانون كار و كمبود گرانی مواد اولیه از یكسو مشكلات ناشی از آشنا نبودن به روشهای  نوین مدیریتی، كاستی در بهره‌وری و كنترل كیفیت عدم استفاده از پروسه‌های بهینه تولید و روشهای فنی اقتصادی از سوی دیگر نیاز به احداث و راه‌اندازی كارخانه و كارگاه‌های متوسط و كوچك تولیدی توسط كارآفرینان قدمهای ارزنده‌ای در بهبود و رشد اقتصادی كشور برداشته شود.


مقدمه

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت برق و همچنین توسعه دستگاهها و ماشین‌آلاتی كه انرژی خود را از برق تأمین می‌كنند‏، صنعت نیز نیاز به توسعه در زمینه تولید قطعات و لوازم جانبی دارد.

از جمله این قطعات میتوان به دو شاخ و پریز تك فاز صنعتی كه یكی از قطعات مهم و اصلی در تأمین انرژی و همچنین راه‌اندازی دستگاهها و ماشین‌آلات صنعتی است‏، اشاره كرد.

در این پروژه سعی شده است كه توضیحات و مشخصاتی راجع به طرح تهیه و تولید دوشاخ و پریز تك فاز صنعتی ارائه شود. ان شاءا… كه این مطالب مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.


پیشگفتار -------------------------------------------------------- 1

مقدمه --------------------------------------------------- 2

فصل اول:‌کلیات و سوابق -------------------------------------- 3

1-1- معرفی اجمالی پروژه------------------------------------- 4

2-1- معرفی محصول ---------------------------------------- 5

3-1- نیاز جامعه-------------------------------------------- 6

4-1- مصرف کنندگان ---------------------------------------- 6

5-1- سوابق تولید ------------------------------------------ 7

فصل دوم: طراحی تولید --------------------------------------- 8

1-2- فرایند تولید ------------------------------------------- 9

2-2- نمودار فرایند تولید ------------------------------------- 12

3-2- ابزار و ماشین آلات مورد نیاز طرح و منابع تأمین آن --------------- 13

4-2- مواد اولیه و منابع تأمین آن -------------------------------- 14

5-2- طراحی استقرار ماشین آلات ------------------------------- 15

6-2- ظرفیت تولید ----------------------------------------- 16

7-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح ------------------------------ 16

8-2- جایابی و محل اجرای طرح -------------------------------- 18

فصل سوم: نیروهای انسانی مورد نیاز طرح -------------------------- 19

1-3- نیروی انسانی مورد نیاز----------------------------------- 20

 

 

2-3- حقوق و دستمزد --------------------------------------- 21

3-3- شرح وظایف پرسنل طرح --------------------------------- 22

4-3- سازماندهی نیروی انسانی --------------------------------- 23

فصل چهارم: زمین و ساختمانهای مورد نیاز طرح ---------------------- 24

1-4- زمین مورد نیاز ---------------------------------------- 25

2-4- ساختمانهای تولید -------------------------------------- 26

3-4- ساختمانهای خدمات و پشتیبانی ----------------------------- 26

4-4- هزینه‌های ساختمان سای ---------------------------------- 27

5-4- پلان طرح ------------------------------------------- 28

فصل پنجم: انرژی تأسیسات حرارتی و برودتی ----------------------- 29

1-5- انرژی برق ------------------------------------------- 30

2-5- انرژی آب ------------------------------------------- 30

3-5- سوخت --------------------------------------------- 30

4-5- ارتباطات -------------------------------------------- 31

5-5- تأسیسات حرارتی -------------------------------------- 31

6-5- تأسیسات برودتی --------------------------------------- 32

7-5- هزینه انرژی مصرفی ------------------------------------- 32

8-5- هزینه سرمایه‌ای انرژی و تأسیسات --------------------------- 33

فصل ششم: محاسبات مالی طرح --------------------------------- 34

1-6- سرمایه کل مورد نیاز و منابع تأمین آن ------------------------- 35

 

2-6- سرمایه ثابت طرح--------------------------------------- 36

3-6- سرمایه در گردش طرح ---------------------------------- 37

4-6- هزینه‌های تولید سالیانه ----------------------------------- 38

1-4-6- هزینه انرژی ---------------------------------------- 39

2-4-6- هزینه حقوق و دستمزد --------------------------------- 40

3-4-6- هزینه مواد اولیه -------------------------------------- 41

4-4-6- هزینه استهلاک -------------------------------------- 42

5-4-6- هزینه تعمیرات و نگهداری ------------------------------ 43

5-6- هزینه ثابت و متغیر -------------------------------------- 44

6-6- محاسبه نقطه سر به سر----------------------------------- 45

7-6- محاسبه قیمت تمام شده ---------------------------------- 45

8-6- محاسبه قیمت فروش ------------------------------------ 46

9-6- محاسبه سود ناخالص ------------------------------------ 46

10-6- محاسبه سود خالص ------------------------------------ 46

11-6- محاسبه دوره برگشت سرمایه ------------------------------ 47

12-6- توجیه اقتصادی طرح ----------------------------------- 47

منابع و مأخذ------------------------------------------------------ 48