توضیحات کامل :

 ترمزABS

مقدمه

از هنگامی که خودروسازان به فناوری موتورهای احتراق داخلی دست پیدا  كردند، طراحان خودرو به طراحی سیستمهای تعلیقی كه بر اساس نوع كاربری خودرو بتواند انتظارات مشتریان را پاسخ گو باشد توجه ویژه نمودند ، امروزه راحتی سرنشینان مهم ترین هدف سازندگان خودرو است.یکی از مهمترین عوامل راحتی  سرنشینان جلوگیری از انتقال ارتعاشات حاصل از محیط خارج به سرنشینان است. این ارتعاشات میتواند ناشی از عوامل متعددی مانند ترمز کردن ،حرکت در پیچ و ناهمواریهای جاده و .... باشد.اگر جاده ها هیچ موجی(دست انداز) نداشته و کاملاً صاف بودند،ما نیازی به سیستم تعلیق برای مستهلک کردن آنها نداشتیم. ولی عملاً اینگونه نیست و در بهترین شرایط، جاده ها صاف و یکنواخت نیستند.این ناصافی هایی جزئی می توانند بر چرخ های خودرو نیرو واردکنند. طبق قوانین نیوتن، همه نیروها جهت و اندازه دارند بدین ترتیب یک موج(دست انداز) باعث می شود تا چرخ به صورت عمود بر سطح جاده بالا و پایین برود.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول. 1

کلیات.. 1

مقدمه. 2

تعریف سیستم تعلیق. 3

سیستم تعلیق چند اتصالی (Multi-Link Suspension) 3

ساختار و عملكرد سیستم تعلیق چند اتصالی. 4

بررسی سیستم تعلیق هیوندای جنسیس كوپه. 5

سنسور مکانیکی تنظیم ارتفاع. 8

كاربرد سیستم مولتی لینك.. 9

مزایای سیستم تعلیق مولتی لینك.. 9

معایب سیستم تعلیق مولتی لینك.. 10

ترمز ABS چیست.. 11

مقاومت در سیستم ترمز مقاومت بین سطح جاده و تایرها 11

عملکرد سیستم ترمز ABS. 12

فصل دوم : 13

سیستم تعلیق فعال. 13

سیستم تعلیق خودرو یا Suspension. 14

دسته بندی سیستمهای تعلیق از نظر ساختار و نوع عملكرد 15

تعریف سیستم تعلیق فعال. 15

نحوه عملكرد سیستم تعلیق فعال. 16

انواع سیستم تعلیق. 18

سیستم تعلیق هیدرولیکی. 19

سیستم تعلیق بادی. 19

سیستم تعلیق الكترومغناطیسی. 20

مزایای سیستم تعلیق فعال. 21

معایب سیستم تعلیق فعال. 22

فصل سوم. 23

سیستم ترمز ضد قفل. 23

ایده سیستم ABS. 25

مقاومت در سیستم ترمز  <  مقاومت بین سطح جاده و تایرها 26

پیاده سازی. 26

اجزای سیستم ترمز ABS. 29

انواع ABS از نظر عملكرد 29

عملكرد سیستم ABS. 29

حسگر شتاب.. 30

فعال کننده ABS. 31

انواع سیستم های ترمز ABS. 31

مزایای سیستم ABS. 31

معایب سیستم ABS. 32

فصل چهارم. 33

سیستم توزیع الکترونیکی. 33

تعریفEBD.. 34

حالتهای عملكرد EBD.. 35

حالت اول. 35

حالت دوم. 35

حالت سوم. 36

طرز عمل EBD.. 37

فصل پنجم. 38

بحث و نتیجه گیری. 38

فصل پنجم. 53

ارگونومی. 53

مفهوم کلی ترمزهای ضد قفل. 55

نحوه پیاده‌سازی. 56

روند کار سیستم ترمز ABS: 57

اجزا ترمزهای ضد قفل. 58

انواع ترمزهای ضد قفل. 59

منابع. 63