توضیحات کامل :

 جلوه های هنر سنتی در زندگی مدرن

چکیده

عناصری که مفهوم جدید را بر می‌سازند میراث روزگاران پیشین‌اند و برخی از آنها در مفاهیم کلی حضور دارند. هنر‌های سنتی ایران بر آداب عمیق معنوی مبتنی است. راز عزت و ماندگاری این هنرها را قلمرو نامحدود هنر در ­ایران ­و اهالی متعهد ایران باید دانست. بنابراین هنر سنتی امریست در خور بررسی و تحقیق چرا که درک و دریافت آن و ملبس کردن  هنر و صور­ت­های هنری آن آفرینش هنری راه ماندگار و رنگ و بوی کهنگی و زمانبندی از رخسار آن زدوده در تمامی اعصار ماندگار و جاویدان می­گرداند. هنرهای سنتی به لحاظ بُعد ماندگار و جاویدانش در تمامی شئون زندگی امروز وآینده­ی ما حضور داشته، خواهد داشت و به هیچ روی تعریفی مترادف با کهنگی نمی­یابد.

دایره همیشه به عنوان یک شکل کامل که نماد حرکت جاودانه مورد توجه هنرمندان بوده­است و بسیاری از هنرمندان        در شرق و غرب سعی کرد­ه­اند آثار خود را بر مبنای دایره یا ترکیب­هایی از دایره به وجود بیاورند. به ویژه در هنر نقاشان ایرانی نقاشان بزرگ برای  ساختن  آثار خود از ترکیب­هایی بر اساس حرکت چرخش دایره الهام گرفته­اند. نقوش اسلیمی نیز از چرخش این دایره­ها به وجود می­آیند. این شکل نشانه­ای از گنبد مینایی آسمان و عالم ملکوت است.

این پایان­نامه به صورت تحقیق کتابخانه­ایی بوده است. در این پایان­نامه سعی شده با استفاده از نقوش دایره، اسلیمی و بته که جایگاه ویژه­ای در هنر سنتی ایران دارند نقشی برای استفاده در پارتیشن ارائه شود. شیوه­ی اجرای آن به صورت فیوزینگ با کوره حرارت از بالا بوده و بر روی قاب فرفورژه ارائه گردید.

 

کلید واژه:

هنر سنتی، هنر مدرن، دکوراسیون داخلی، فیوزینگ

 

فهرست

 

چکیده 1

بیان مسئله 6

سوالات.. 6

فرضیه 6

ارائه راهکار 6

هدف کلی. 7

هنر سنتی چیست؟ 9

عناصر کاربردی در هنرهای تزئینی اسلامی. 10

بته جقه 10

اسلیمی  ( ARABESQUE  ) 11

نماد دایره در هنر سنتی. 12

تعریف هنر مدرن (modus) 14

تاریخچه مدرنیسم در ایران. 14

هنر پست مدرن( Post- MODERNISM) 15

ویژگی های هنر مدرن و هنر سنتی. 16

ویژگی های جنبش مدرن. 18

دکوراسیون تعریف دکوراسیون. 19

پارتیشن. 21

شیشه در دکوراسیون داخلی. 21

رنگ در دکوراسیون. 23

دسته بندی رنگ ها در دکوراسیون. 25

تاریخچه 28

تكنیك فیوزینگ (Fusing) 28

موارد و ابزار و روش كار فیوز 28

مرحله گرمایش اولیه 30

مرحله گرمایش سریع. 30

مرحله توقف.. 30

مرحله سرمایش سریع. 30

مرحله مقاوم سازی یا آنیلینگ.. 31

خنك كردن تا رسیدن به دمای اتاق. 32

انواع شیشه 32

اهمیت طراحی در تکنیک فیوز 34

نتیجه گیری. 35

پروژه عملی. 37

منابع و مآخذ. 40