توضیحات کامل :

شبکه بی سیم

مقدمه

نیاز روز افزون به پویایی كارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و ...بواسطه وجود شبكه های بی سیم امكان پذیر شده است.

اگر كاربر یا شركت یا برنامه كاربردی خواهان آن باشد كه داده و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرك در هر لحظه در اختیار داشته باشند شبكه های بی سیم جواب مناسبی برای آنها ست.

این مقاله دربخش‌های مختلفی ارائه میشود، در بخش حاضر فقط به بیان كلیاتی در رابطه با شبكه‌های بی‌سیم و كابلی پرداخته شده، در بخش‌های بعدی به جزئیات بیشتری در رابطه با شبكه‌های بی‌سیم خواهیم پرداخت.

تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی

شبكه های محلی[1]  برای خانه و محیط كار می توانند به دو صورت كابلی[2]  یا بی سیم [3] طراحی گردند . درابتدا این شبكه ها به روش كابلی با استفاده از تكنولوژی اترنت [4]طراحی می شدند اما اكنون با روند رو به افزایش استفاده از شبكه های بی سیم با تكنولوژی وای-فای[5] مواجه هستیم .

در شبكه های كابلی (كه در حال حاضر بیشتر با توپولوژی ستاره ای بكار می روند ) بایستی از محل هر ایستگاه كاری تا دستگاه توزیع كننده (هاب یا سوئیچ ) به صورت مستقل كابل كشی صورت پذیرد(طول كابل ازنوع CAT5 نبایستی 100 متر بیشتر باشد در غیر اینصورت از فیبر نوری استفاده میگردد) كه تجهیزات بكار رفته از دونوع غیر فعال[6] مانند كابل ، پریز، داكت ، پچ پنل و.......... . و فعال [7]مانند هاب ،سوئیچ ،روتر ، كارت شبكه و........... هستند .

موسسه مهندسی[8] استانداردهای 802.3u را برای اترنت سریع [9]و 802.3ab و802.3z را برای ( مربوط به كابلهای الكتریكی و نوری [10]) در نظر گرفته است.

شبكه های بی سیم نیز شامل دستگاه مركزی [11] می باشد كه هر ایستگاه كاری می تواند حداكثر تا فاصله 30 متر ی آن (بدون مانع ) قرار گیرد.

شبكه های بی سیم [12] یكی از سه استاندارد ارتباطی وای فای  زیر را بكار می برند:

802.11b كه اولین استانداردی است كه به صورت گسترده بكار رفته است .

802.11a سریعتر اما گرانتر از 802.11b می باشد.

802.11g جدیدترین استاندارد كه شامل هر دو استاندارد قبلی بوده و از همه گرانتر میباشد.

هر دونوع شبكه های كابلی و بی سیم ادعای برتری بر دیگری را دارند اما انتخاب صحیح با در نظر گرفتن قابلیتهای آنها میسر می باشد.[1] LAN

[2] Wired

[3] Wireless

[4] Eternet

[5] Wi-Fi

[6] Passive

[7] Active

[8] IEEE

[9] Fast Eternet

[10] Gigabit eternet

[11] Access Point

[12] Wlan

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

عوامل مقایسه. 2

نصب و راه اندازی.. 2

هزینه. 3

قابلیت اطمینان. 3

كارائی.. 3

امنیت... 4

انواع شبكه های بی سیم.. 5

سه روش امنیتی در شبكه های بی سیم.. 5

بلوتوث... 7

مبانی شبكه های بی سیم.. 8

شبکه بی سیم چگونه كار می كند؟. 9

نگهداری و امنیت... 11

Wired Equivalent Privacy. 12

Service Set Identifire. 13

ارزان، مطمئن، انعطاف پذیر. 13

شبکه بی سیم چیست؟. 16

چرا شبکه بی سیم را بکار گیریم؟. 16

معماری.. 17

مدیریت... 17

امنیت... 18

ابزار کار شبکه بی‌سیم خانگی.. 19

حداقل شرایط نگهداری از یک سرویس گیرند کابلی.. 20

از نرم افزار دائمی‌ فعلی نگهداری کنید. 20

دستیابی به نقطه دسترسی‌تان را امن کنید. 21

انتشار  SSIDرا غیر فعال کنید. 21

استفاده از رمزگذاری WEP. 21

كنترل دسترسی بوسیله نشانی دامنه (IP) 23

یک DMZ یا شبکه چندگانه نصب کنید. 24

مانند یک نفوذگر عمل کنید. 24

همیشه مراقب باشید. 25

نتیجه گیری.. 25

مقدمه. 27

کار مربوطه. 30

ساختار. 33

یا تنظیم کننده پنجره. 34

یا تنظیم کننده پنجره slatic. 37

تنظیم کننده پنجرهدینامیک.... 38

تنظیم کننده پنجره با بافر یا میانگین ACK.. 39

بحث... 40

اجرا روی جریان های TCP با طول عمر طولانی.. 42

بازده در مقابل اندازه بافر یا میانگین (کاربرد مجدد) 43

بازده در مقابل بافر (چند کاربری) 44

بازده در مقال RTT. 45

بازده در مقابل تاخیر سیمدار. 46

تاخیر زیانهای تراکم و راندوم. 48

بحث... 50

تفاوت جریان کوتاه. 51

برنامه ریزی درون کاربری یا اینترایوز intrauser (زمان بندی) 52

Interuser scheduler زمان بندی کننده اینتریوزر. 53

PF scheduler زمان بندی کننده PF. 53

PF- SP scheduler ¬ زمان بندی کننده PF –SP. 54

PF- RP scheduler زمان بندی کننده PF- RP. 55

ارزیابی.. 56

نتیجه گیری.. 59

مهندسی انتقال TCP و مکانیسم های ارسال مجدد برای شبکه های بی سیم.. 61

مقدمه. 61

مفهوم اندازه و ارسال های مجدد TCP. 65

تاییدهای جزیی و تاییدهای تکراری متوالی.. 69

ارسال مجدد قطعات گمشده. 70

انتقال قطعه جدید. 71

ارزیابی های عملکرد. 74

مقیاس عملکرد. 74

عملکرد با پنج اتصال TCP. 77

عملکرد با پنجاه اتصال TCP. 80

نتیجه گیری.. 81