توضیحات کامل :

پاورپوینت روش اجرائی طرح تجاری


1-هدف و دامنه كاربرد  :

 ارائه رویه ای جهت تشریح نحوه اصلاح بازنگری و تعیین مسئولیتهای طرح تجاری بلند مدت و كوتاه مدت مدیریت ارشد , مدیران اجرائی و بخصوص مدیر فرش و واحد فروش سازمان می باشد .


2-مسئولیت :

 مسئولیت اجرای این روش بر عهده مدیریت سازمان می باشد .


3- شرح روش :

طرح تجاری (BUSINESS PLA\N) : برای بقاء و پیشرفت در بازارهای جهانی باید برای فعالیت تجاری هدف وجود داشته باشد  و برای رسیدن به این هدف راهكارهای  لازم مشخص می شود كه به این راهكارها طرح تجاری می گویند

اهداف طرح تجاری  بلند مدت : این اهداف شامل اهدافی است كه سه ساله یا بیشتر به طول می انجامد .


1-3- دلایل تهیه طرح تجاری:

الف: میزان دارائی یا  سرمایه گذاری  خارجی  مورد نیاز را در هنگام  لزوم مشخص  می كند

ب: توانائی مدیریت ارشد در مدیریت طرح تجاری  بهبود می یابد  و به این ترتیب قادر خواهد بود انرژی خود را برای انحرافات از برنامه قبل از وقوع  شرایط بحرانی متمركز كند.

ج: روحیه واقع پردازی  و آینده نگری را در وجود مدیریت ارشد و مدیران اجرائی پرورش می دهد .

د: به تعیین و تشخیص مشتریان، محدوده بازار، استراتژی قیمت گذاری، نحوه رقابت و همكاری در شرایط سخت كمك می كند .

ه: در صورتیكه  در مقاطع سازمانی یك طرح تجاری توسط مدیریت ارشد سازمان به روز شود، تجارت ، پول و اعتبار شركت حفظ خواهد شد .