توضیحات کامل :

پاورپوینت خصوصی سازی با تأکید بر بازاریابی ورزشیبازاریابی:

     بازاریابی به مفهوم مجموعه فعالیتهای انسانی – اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های امروز جامعه از طریق فرآیند مبادلات می‌باشد. تعریف كاملی ارائه شده از انجمن بازاریابان امریكا:‌

    Marketing is the process of planning andexecuting the conception. Pricing promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives".

كالاهای ورزشی:

     به هر گونه وسیله و ابزار ورزشی ملموس، كالای ورزشی می‌گویند.

خدمات ورزشی :

     به هر نوع محصول غیر ملموس ورزشی، خدمات ورزشی می‌گویند.

مدیریت بازاریابی:‌

    به كاركرد تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجراء و كنترل برنامه‌هایی كه جهت ایجاد، ارائه و حفظ فرآیند معاملات سود آور با خریداران مورد نظر به منظور نیل به اهداف سازمانی، مدیریت بازاریابی اطلاق می‌گردد.

استراتژی بازاریابی:‌

      استراتژی بازاریابی یعنی برخورداری از توانایی تطبیق امكانات و قابلیتهای سازمان با فرصتهای محیطی به منظور داشتن جایگاه ویژه در بازار.

بازاریابی بین المللی:

     به فرآیند اجرای فعالیتهای بازرگانی كه جریان كالاها و خدمات را به مصرف كنندگان در بیش از یك كشور برای كسب سود، هدایت كند، بازاریابی بین المللی گفته می‌شود.

حامی مالی:

     فرد، شركت، كارخانه، رسانه‌های گروهی و یا سرمایه گذاری كه با حمایت مالی با اهداف تبلیغات كالا یا خدماتی خاص، سودآوری و یا علاقمندی به سرمایه گذاری در فعالیتی خاص اقدام نماید، حامی مالی گفته می‌شود كه این فعالیت خاص میتواند در بخش ورزشی نیز انجام پذیرد.

بازاریابی ورزشی:

      به مجموعه فعالیتهای انسانی- اقتصادی كه در جهت یافتن بازار مصرف كالاها و خدمات ورزشی ارائه شده از سوی سازمان ورزشی جهت دستیابی به سود آوری و اخذ اعتماد مصرف كنندگان، انجام می‌گیرد، بازاریابی ورزشی گفته می‌شود.

ورزش دانشگاهی:

     بر طبق چارت ورزش اروپا، ورزش دانشگاهی عبارت است از، همه اشكال فعالیتهای ورزشی سازمان یافته و یا داوطلبانه كه با هدف پر كردن اوقات فراغت، تندرستی و نشاط و یا نیل به قهرمانی و سطح بالای نمایش مهارتهای حركتی در سه سطح درون دانشگاهی، بین دانشگاهی و یا در لیگ انجام می‌شود.

بازاریابی ورزش دانشگاهی:

      به فرآیند طراحی و اجرای فعالیتهایی برای تولید، قیمت گذاری، ترویج و توزیع كالاها و یا خدمات ورزشی جهت تامین نیازها یا تمایلات دانشجویان و مشتریان در راستای نیل به اهداف دانشگاه، بازاریابی ورزش دانشگاهی گفته می‌شود.