توضیحات کامل :

پاورپوینت مباحث بازاریابیسطح 1

نیاز به  :  غذا – مسکن – پوشاک – بهداشت - درمان

سطح 2

نیاز به : امنیت فیزیکی و عاطفی

سطح 3

نیاز به : عاطفه – تعلق خاطر - دوستی

سطح 4

نیاز به : استقلال - پیشرفت - احترام - مقام - شهرت - جلب توجه

سطح 5

نیاز به رشد و کمال

سطح 6

نیاز به معبود


روشهای تامین نیاز

1- مبادله

2- خود تولیدی

3- کمک از دیگران

4- اعمال زور


 بازار چیست ؟Market

 منظور از بازار صرفا محل فیزیکی نیست

 بلکه مکانیزمی است که

 

عرضه و تقاضا را به همدیگر می رساند