توضیحات کامل :

پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده

 

در سازه های بتن مسلح معمولی ،اعضای بتنی از قبیل تیر و ستون و دال سقف،شامل بتن و آرماتور هستند که در این اعضا،بخشی از بتن تحت نیروی فشاری و بخش دیگر آن به همراه آرماتور تحت کشش قرار می گیرند.
در ناحیه فشاری،بتن به خوبی نیروها را تحما می کند،اما در ناحیه کششی ترک می خورد و عملا کارایی خود را از دست می دهد و آرماتورها به تنهایی نیروهای کششی را تحمل می نمایند.
در این حالت بتن تنها نگهدارنده آرماتور است وبدون باربری به وزن سازه می افزاید.
اما در سازه های پیش تنیده اعضای بتنی شامل بتن و آرماتور و کابل های پیش تنیدگی می باشند که در این فایل به معرفی آن و چگونگی عملکرد و اهداف سازه های پیش تنیده و پس کشیده پرداخته شده است.