توضیحات کامل :

پاورپوینت بتن خود تراکم

 

بتن خود تراکم(scc)بتنی است که تحت وزن خود جاری شده و بدون نیاز به هر نوع لرزاندنی بطور کامل قالب را پر می کند(حتی با وجود میلگرد های تراکم) و حالت همگن بودن خود را حفظ می کند.
علی رغم داشتن روانی و قابلیت تراکم و پرکنندگی خوب از پا