توضیحات کامل :

پاورپوینت مفاهیم پایه مکانیک خاک

 

عملیات خاكی عبارتست از فرایند جابجایی خاك و سنگ از محلی به محل دیگر و انجام عملیات برآن

در این فایل به موارد زیر پرداخته شده است:
تعریف عملیات خاكی
نحوه طبقه بندی خاك
شناخت حالات حجمی خاك
تغییر در مشخصات حجمی خاك
کلیه این موارد توضیح داده شده است.

این فایل با فرمت پاورپوینت در18اسلاید تهیه شده است.