توضیحات کامل :

پاورپوینت چشم انداز سازی در معماری

 

فایل پاورپوینت چشم انداز سازی در معماری،در حجم29 اسلاید.

بخشی ازمتن:

•چشم انداز تصویری است از مقصد نهایی یک برنامه • مجموعه اهدافی که برنامه را مشترکاً به شنونده انتقال می دهند•نقش حیاتی چشم انداز در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها و محلات.•چشم انداز سازی = قلب فرایند طراحی شهری.


فهرست مطالب :
تعاریف چشم انداز
چشم انداز شهر
اهمیت تدوین چشم انداز
تدوین راهبرد از طریق چشم انداز
گامهای فرایند طراحی شهری راهبردی
رابطه چشم انداز و راهبرد
تحولات برنامه ریزی در انگلستان
گونه های عام چشم انداز
منظرشهری برخی از چشم اندازهای گوناگون
فرایند چشم اندازسازی
پایه های اصلی چشم انداز سازی
پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز
ویژگی های بیانیه چشم انداز
چشم انداز بافت قدیم تهران سال 1404
رابطه میان اهداف برنامه و نام گذاری نمادین شهرهای انگلستان
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در29اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.