توضیحات کامل :

 پاورپوینت  آشنایی با ابنیه(کاخ گلستان)

كاخ گلستـان از قدیمی  ترین بناهای تاریخی  تهران است و  تنها بخش بباقی  مانده از ارگ تاریخی  تهران و در حقیقت قلب این ارگ قدیمی  است. ارگ در زمان صفویه  (903-1113  ش.) ساخته شده است.

از این دیدگاه, نیاز به مرمت بنا امری  است كه با خود بنا به وجود می  آید و با گذشت زمان, یعنی  به علت  تغییر شرایط اولیه  ساختمان و تغییر پذیری  شرایط كاربرد و بهره وری  از بنا، مرمت به شــكل های  تازه ای مطــــرح می  گردد. توجه به این نكته ضروری  است كه مرمت روندی  است كه بایدا ویژگی  خاص خود را حفظ كند.